Vi leverar lösningar

TR Konsult kan vara precis den lösning som ni söker efter. Oavsett om ert behov av säljhjälp är litet eller stort, så kan ni erhålla dessa tjänster av  oss under kortare eller längre tid. Ni använder våra  konsulttjänster utefter era behov och önskemål – utan att ni binder upp er. Det kan gälla testförsäljning, vikariat, tillfällig säljhjälp eller annat.

Välkommen att kontakta TR Konsult!

NYHETER


Nu har vi börjat ett samarbete med Reboa Adevertizing

KUNDCASE


Några av våra tidigare och pågående uppdrag.